Alcohol
0
Drugs
0
Aangetoonde gerelateerde ongevallen
0
Onverzekerd
0

Alcohol en Drugs op de Werkvloer

Het komt vaker voor dan u denkt!

Alcohol en drugs op de werkvloer 

Alcohol- en drugsgebruik kunnen – zeker in het geval van verslaving – het functioneren op de werkvloer negatief beïnvloeden, leiden tot verzuim of gevaarlijke situaties voor de persoon in kwestie en voor anderen. 

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het voorkomen en beperken van risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook risico’s inzake alcohol- en drugsgebruik horen hierbij.

Medewerkers onder invloed kunnen een risico vormen voor het bedrijfsproces en andere werknemers.

Een onderdeel van een alcohol- en drugsbeleid kan een alcohol- en/of drugstest zijn, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in het geding is.

Testen mag echter niet zomaar. Een test op het gebruik van alcohol of drugs in een directe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, die wordt beschermd door het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (Art. 8) en de Nederlandse Grondwet (Art. 10). 

Op dit moment staat de wet alleen in uitzonderlijke gevallen toe, dat een werkgever het personeel mag testen op het gebruik van alcohol en/of drugs.

De overheid is bezig met het versoepelen van deze wetgeving, zodat werkgevers hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en tegen misbruik kunnen optreden.

Wilt u hulp bij of informatie over hoe u een gedegen alcohol en drugsbeleid kunt opstellen dan kunt u gebruik maken van de service van Pax Security.

Wij bieden de mogelijkheid om voorlichting te krijgen en kunnen (bij de uitzonderlijke gevallen) een alcohol- en/of drugstest afnemen bij uw medewerkers.

Wanneer de wetgeving is aangepast kunnen wij u van dienst zijn om ieder personeelslid regelmatig te testen en kunnen wij ondersteunen bij uw zorgplicht om een veilige werkomgeving te bieden.